- Annons -

Undvika och få bort kondens på insidan av fönster

Kondens eller imma uppstår på fönster och kan både vara helt naturligt och ofarligt eller ödesdigert. En av faktorerna som bestämmer detta är var imman bildas och en annan faktor är hur snabbt den försvinner.

Om det bildas imma på insidan av innerrutan är det troligt att det är för mycket ventilation mellan ytterbågen och glasmellanrummet. Då är lösningen att täta ytterbågen så att luftgenomströmningen blir mindre.

Om det bildas imma på insidan av ytterrutan så kan anledningen vara att den inre fönsterbågen inte tätar tillräckligt eller att ventilationen mellan glasmellanrummet och uteluften inte är tillräcklig – eller en kombination av dessa. Detta leder till att den fuktiga inneluften tränger sig in mellan glasrutorna och bildar imma på den kalla ytterrutan. Vad du kan göra är att täta mellan fönsterkarmen och innerbågen. Det är då bra att tänka på att inte sätta tätningslister mellan ytterbåge och fönsterkarmen eller mellan fönsterkarmarna. I detta fall finns det risk för att ventilationen mellan glasrutorna blir undermålig och det av denna anledning bildas kondens på fönstret.

kondens insida fönster
Kondens på insidan av fönster är relativt förbisett men kan icke desto mindre skapa problem. På bilden är det klart väder, men när det blir vått och kallt så är det viktigt att begränsa luftgenomströmningen.

Fuktiga fönsterbågar – en upphovsrisk för kondens på insidan av fönster

Fuktiga fönsterbågar är också ett problem som kan ge upphov till kondens på fönstrets insida. Solens värme kan göra att fuktiga fönsterbågar värms upp och bildar vattenånga som immar igen rutan. Begränsad ventilation gör sedan att denna vattenånga stannar kvar, vilket kan bero på att husets fasad suger upp vattnet som sedan leds vidare till fönsterbågar och andra snickeridetaljer. Genom att ha bättre fönsterbleck som ger ett bättre skydd mot regn, täta på ett mer effektivt sätt mellan fönsterkarmen och väggen genom till exempel drevning, eller att ventilera bättre mellan ytterbåge och glasmellanrum.

En metod som du kan använda dig av är att göra ett par hål genom den yttre fönsterbågen för att öka ventilationen, men det är en svår balansgång hur mycket ventilation det ska vara. Luftgenomströmningen får inte vara varken för svag eller stark – åt båda hållen kan det bildas imma.

kondens på fönster
Kondens på fönster, eller imma, kan vara skadligare än vad man tror för fönstrets livslängd och kvalitet. Se till att du är medveten om riskerna och att du motverkar dem så gott du kan.

Kondens på fönster och väggar i badrummet kan vara problematiskt

I badrummet är det snarare regel än undantag att imma bildas på badrummets fönster och speglar som finns i rummet. Den varma luften som sprids i badrummet landar på kallare ytor och det är naturligt att det bildas kondens på både väggar och speglar. Detta är i sig inget problem. Däremot är det ett problem om ventilationen är dålig och fukt stannar kvar i rummet. Fukt som stannar kvar kan orsaka skador på målning, kakelsättningar, trädetaljer och andra inredningsdetaljer och i förlängningen finns risk för mögel. En unken doft är ett klart tecken att det har blivit ett problem som bör åtgärdas. Åtgärder kan vara att installera en badrumsfläkt. Vissa är kopplade till att automatiskt efterventilera när till exempel en lampa tänds eller släcks medan andra slås på och av manuellt.

När det gäller treskiktade isolerglas är det mer problematisk för det går inte att komma åt mellan. Tyvärr är det enda riktigt säkra sättet att få bort kondens på fönster och imma som bildats mellan fönster att byta fönstren. Det finns en metod som är billigare än att köpa nya fönster som går ut på att borra hål i fönsterglaset, spruta in ett medel som rengör, torka rent med en skrapa som styrs av magneter, skölja med destillerat vatten och sedan låta det torka och återförsluta. Detta är dock ingen säker metod och tar flera veckor att utföra. Är fönstren gamla kan en glädja sig med att nya fönster har högre energieffektivitet och släpper igenom mindre värme vilket kan sänka kostnaden på andra sätt, eller ge en lägre bullernivå.

Att det bildas imma på rutan eller på andra detaljer i rummet kan också hända i badrummet. Dessa rum är inte alls byggda för att hantera fukt och där är det förstås ännu viktigare att ha bättre ventilation i dessa utrymmen så att inte trädetaljer, tapeter, målningar och textilier förstörs och så att inte skadeinsekter eller mögel får tillträde till rummet.

- Annons -